» سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٦ :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٦
» غم چگونه پیدایمان می‌کند :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٦
» روزگار :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦
» آه :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٦
» اردی بهشت :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٦
» اول آذر :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳٩٥
» وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت... :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳٩٥
» من در عشق ایستاده‌ام... :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥
» ساده به چشمم فرود شد... :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٥
» تنها آغوش تو مونده غیر اون هیچ :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٥
» سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥
» هوم... :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٥
» یاد تو می‌رفت... :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥ :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥
» شروع صبح :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٤
» آرزو :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» ادبیات است که به این روز بیانداخت مرا :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳٩٤
» به پشتوانه بودنت... :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳٩٤
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
» کتاب :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤
» :) :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤
» به طرز احمقانه‌ای :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤
» تو چرا امروز انقدر صدات می‌لرزه؟ :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤
» ناتمام‌های دوست‌داشتنی :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» پیشنهاد :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤
» پیشنهاد :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» . :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» کائنات؟ :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» کتاب :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» شماره‌های مطمئن، پیام‌های مطمئن‌تر! :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
» صبح‌های تاکسی‌سواری :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» ماه خوب من که تو باشی :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳
» یوزپلنگان :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» همینطور :: یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
» یه احساس لطیف :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» امروز :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» این هول و ولع! :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» به روایت 1970 مثلا! :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» سعی کنیم! :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» یک حرف خوب! :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» آدلف :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» فیلم :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» فیلم :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» کلیدر :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
» باور کن رفیق! همیشه به یادت هستیم. :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» دل من در سبدی، عشق، به نیل تو سپرد :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱