بنویسم خلاص می‌شوم؟ نمی‌دانم. پیش‌ترها که می‌نوشتم خط‌ها و کلمه‌ها و ترکیب‌ها مرهم دلم بودند. حالا اما نمی‌دانم. زندگی به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 63 بازدید
اسفند 96
1 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
3 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
17 پست
آذر 93
21 پست
آبان 93
25 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
10 پست
مرداد 93
13 پست
تیر 93
13 پست
خرداد 93
17 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست