.

بچه؟ بچه آخه؟ این موجودات اسم‌شون آدم نیست. بخدا حیف میشه اسم حیوان روشون بذاریم. چطور ممکنه. چطور می‌تونی به صورت بچه‌های معصوم شلیک کنی از خدا بی‌خبر. موجودات کریه تنفر برانگیز. بگردم برای دل مامان باباهاشون. بگردم.

/ 1 نظر / 20 بازدید