دل من در سبدی، عشق، به نیل تو سپرد

رویایی‌ترین روز زندگی بود... وقتی شما با صدای بلند گفتی: "با افتخار بله"...

من چطور جبران کنم این همه خوبی و مردانگی شما رو؟ وقتی که در سخت‌ترین لحظات، آروم به خلوتم قدم گذاشتی و دستم رو گرفتی و گفتی می‌خوام معنی خوشبختی رو نشونت بدم؟ گفتی میخوای ثابت کنی زندگی زیباست؟ که حقیقتاً هم هست وقتی من لبخند خوب شما رو دارم... به دست چپم که نگاه می‌کنم دلگرم می‌شم، شما هستی و من این حجم عظیم دوست داشتن رو دوست دارم، شما خوبی، خیلی خوب. و من خدامون رو تا ابد شاکرم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید