.

این‌جا که قمیشی می‌خواند: "اون قدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم"، چه تسلسل خوبی داره، زنده بمونم تا به جای تو بمیرم، به جای تو بمیرم زودتر از تو مردم، پس باز هم زنده بمونم که به جای تو بمیرم. اساسا هروقت بمیرم باز هم زنده بمونم تا برای تو بمیرم، چند بار مرده باشم برایت خوب است؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
ابر

سلام آخرش رو خیلی خوب نوشتی