جنگ و صلح

یه نویسنده‌ای هم بود حدود صد و پنجاه سال پیش کتابی نوشت که اسم‌ش، شده دغدغه امروز دنیا. امروز تولد صد و هشتاد و شش سالگی‌ایشون هست.

P. S.: لوگوی امروز گوگل

/ 1 نظر / 4 بازدید
ابر

سلام منم اون روز این لوگو را دیدم ولی نمیدانم چرا برای یه لحظه مرا یاد خمینی می انداخت !!!!!