رها رها رها من

آدم‌گریز شده‌ام. این را دیروز داشتم به جانان می‌گفتم. چون دروغ گفته بودم که نرویم آنجا که معین گفته بود. کار خاصی هم نداشتم و وقت‌مان کاملا مناسب بود برویم. از همه بچه‌ها هم یک بمیری گرفتم و خندیدیم ولی باز هم دروغ گفتم و تمام برنامه را به هم زدم. دلیل واضحی نمی‌توانم برایش داشته باشم جز اینکه حوصله آدم‌ها را ندارم. دوست دارم جانان باشد. میم باشد و... همین. این دو تا را دوست دارم و دلیلی برای این حجم وابستگی‌ام به وجودشان ندارم. این دوتا را هر ساعتی از روز ببینم یک حس خوبی می‌آید می‌نشیند روی دلم که یعنی هنوز هم زندگی قشنگی‌هاش رو داره.

/ 2 نظر / 35 بازدید
ابر

سلام شاید بخاطر آب و هوا هم باشه بزن بیرون نذار این حالت چیره بشه .

ابر

سلام آره اینقدر این جمله رو به خودم گفتن برات نوشتم !! گفتم نکنه مثل من نباشی !