کتاب

"باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد. آن‌قدر که اشک‌ها خشک شوند، باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد. به چیز دیگری فکر کرد. باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد."

-  من او را دوست داشتم، آنا گاوالدا، الهام دارچینیان

/ 0 نظر / 25 بازدید