ما ذاتا دوست داریم با هم باشیم

اون صحنه ای که دژاگه هد زد و دروازه‌بان فرستاد کورنر، فردوسی پور گفت:
"چقدر خوبیم ما ..."
این خیلی حس خوب داشت! کنار خوب بودن‌اش آن "ما"ی انتهایی... حس خوب یک‌دسته شدن داشت!

/ 1 نظر / 19 بازدید
ریحون

این یکدسته شدن تمام وجودم رو پر از زندگی می کنه .. چقدر خوبیم ما ..