زندگی

صبح تو به خیر

که ساعت حرکت قطار را به من غلط گفتی

که من بتوانم یک روز دیگر کنار تو باشم

 

- احمدرضا احمدی / ساعت ۱۰ صبح بود

/ 0 نظر / 6 بازدید