یکی معتبر شود

امروز زنی هستم از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان.

/ 3 نظر / 13 بازدید
...فلورا

الهی که بهترین و خیرترین برات رقم بخوره.

...فلورا

الهی شکر. خیلی برات خوشحالم.