کتاب

"او گفت: خانم، میرلا هرگز نمی‌تواند خیلی خوشبخت باشد چون دختر فهمیده‌ای است"

دفترچه ممنوع، آلبادسس په‌دس، ترجمه بهمن فرزانه

/ 1 نظر / 4 بازدید
سارای قصه

فهمیدن درد داره..به این ادم دردمند خوش نمیگذره..اما حالش خوش تره..