کلیدر

آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است
این را دانستم و می دانم که آدم به آدم است که زنده است؛
آدم به عشق آدم زنده است!

* کلیدر / محمود دولت آبادی

/ 0 نظر / 4 بازدید