پیشنهاد

به خط، به کلمه، به شعر، به نامه‌های کاغذی، به داستان

می توان برد به هر شیوه دل آسان از من

- بنده به سعی کلیم کاشانی

 

P. S: لباس چهارخونه، آستین تا زده تا بالای ساعد، ته ریش و صدای بم هم که باشه که الله الله

/ 2 نظر / 50 بازدید
نيلوفر

خوشبخت ترين مخلوق خواهي بود اگر امروزت را آنچنان زندگي کني که گويي نه فردايي وجود داردبراي دلهره و نه گذشته اي براي حسرت.. اگر براي شاد بودن در پي دليل نباشي…

فلرتیشیا

[لبخند][قلب][نیشخند]