صبح‌های تاکسی‌سواری

من نمی‌دونم چرا هنوز خیلی‌ها یاد نگرفتن نباید تو تاکسی با موبایل صحبت کنن؟ ساعت شش و چهل دقیقه صبح داشتیم همه با هم "آخ که عشق حلیمه جادوی روزگاره" گوش می‌دادیم راننده بخاطر صحبت ایشون قطع‌ش کرد!

/ 1 نظر / 5 بازدید
...فلورا

عشق حلیمه جادوی روزگاره!!! [خنده] یه دل سیر خندیدم.