باور کن رفیق! همیشه به یادت هستیم.

تو سایت. وقتی مشهد بریم. وقتی والیبال بازی کنیم. وقتی یه دوو سیلو می‌بینیم، مخصوصا اگه سفید باشه. توی سگ‌پز. از جلوی کارگاه که رد می‌شیم. عکس‌های قدیمی رو که نگاه می‌کنیم. از جلوی اکباتان که رد بشیم. توی هر مسافرت. هر وقت که کاری داریم اما وسطش دور می‌زنیم می‌ریم مغولی. توی شادی‌ها و خنده‌های از ته دل. وقت غم‌ها و گریه‌ها. وقتی شونه‌هامون می‌لرزه... وقتی نمایشگاه کتاب شروع بشه. وقتی کیک شکلاتی بخوریم. وقتی ژاکت صورتی ببینیم. وقتی بخوایم استاندارد E8 رو بخونیم. وقتی عکسای فارغ­‌التحصیلی‌مون رو ببینیم. الف رو حتی! وقتی بریم شهرک دور بزنیم. وقتی کارت دعوت عروسی ز بیاد و بپرسیم کی می‌ره؟ چی بپوشیم؟... دلمون عجیب هواتو میکنه دختر!

/ 0 نظر / 4 بازدید