محبت‌های خانوادگی ما!

باقالی‌پلو و مخلفات، زبون سرخ‌پوستی مامانم برای منه! زنگ بزنه بگه شام باقالی‌پلو گذاشته؛ یعنی که برم. دل‌تنگمه. چرا نیستم؟

P. S: طبیعتا باقالی‌پلو با مرغ نه! از اون بدم میاد. شیف اسامه هم می‌دونه دیگه!

/ 2 نظر / 20 بازدید
ابر

سلام در کنارش باش و لذت ببر به هر بهانه ای که می تراشه و می تراشی ، هیچ موجودی رو مهربان تر و عزیزتر از این موجود ندیدم . ببوسش

...فلورا

بخور نوش جونت. [خنده] الهی مامان شما و تمام مامان ها زنده و سرحال باشن.