شعار هفته- 5

The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see

Alexandra K. Trenfor

/ 2 نظر / 21 بازدید
ابر

سلام خیلی زیبا بود. قدیما یه دفتر داشتم این جملات زیبا و قشنگ رو می نوشتم و هر ماه دوباره مطالعه میکردم که از بر بشم و یادم نره چیکار باید کنم تا ملکه ذهنم بشه برای آینده، افسوس دیگه نمی نویسم ؟!

ابر

سلام وبلاگ زدن هم شده بلای جان وبلاگ نویسا ! طفلک نمی تونند چیز بنویسند مخالف نظر دیگران !! یا فحش میخورند یا تهدید میشوند!!!