یکی زنگ زد برنامه باغبانی رادیو گفت گیاهش - اسمش سخت بود- که یک گونه آفریقایی سرحاله ولی گل نمیده این میتونه بخاطر دلتنگیش برای آفریقا باشه؟

+ توئیتر احدیانی

/ 1 نظر / 7 بازدید
صنم

ای جاااااااااان