# کتاب

کتاب

"او گفت: خانم، میرلا هرگز نمی‌تواند خیلی خوشبخت باشد چون دختر فهمیده‌ای است" دفترچه ممنوع، آلبادسس په‌دس، ترجمه بهمن فرزانه
/ 1 نظر / 15 بازدید