آگهی

زمان زیادی از وقت من به بستن پنجره‌های تبلیغاتی‌ای که با کلیک روی صفحه اصلی زدم و خود به خود باز شدن، می‌گذره. هر کلیک گاهی به سه پنجره تبلیغاتی مطلقا پوچ می‌رسوندم. جوانی هستم که قصد دارم از این ورطه خلاص شوم. از طرفی هم قادر به ترک مونیتور و کلا وب‌گردی نیستم. چه کنم؟

/ 2 نظر / 20 بازدید
ابر

سلام تحمل !

کاج...

قهوه بنوش بانو. چنان معتاد میشی که دیگه جون نداری پای نت بیای. [نیشخند]