درد آنجا که عمیق است به حاشا برسد

جمعه خیلی خوب بود؛ رفتن خواهرک هم بهش اضافه شد. بله. و رفتنش به قدری تلخ و زبر است که دیگر دوست ندارم به آن فکر کنم. فردا می‌روم به آن بیابان دور تا روزها کشدار اما ساده بگذرند و تمام شوند.

P. S.: عنوان شعری‌ست از احسان افشاری

/ 3 نظر / 6 بازدید
میم

اما آدم از غم تموم نمی‌شه افرا. هر بار فکر می‌کنه این‌بار دیگه تموم می‌شه و باز می‌بینه جون به در برده.

سارای قصه

دلم بیابون دور خواست ..چشمامم بادومی نیست ..بادومم دوست ندارم

...فلورا

جاشون خالی نباشه.