کتاب

"با گذشت سال‌ها آنچه را که مادرم درباره زندگی یک زن به من می‌گفت و مرا در آن موقع می‌رنجاند به نظرم درست می‌آید و حق را به او می‌دهم. می‌گفت یک زن هرگر نباید وقت داشته باشد. باید دائم کارکند و گرنه به محض اینکه بی‌کار شود فوراً به عشق فکر خواهد کرد."

دفترچه ممنوع، آلبادسس په‌دس، ترجمه بهمن فرزانه

/ 1 نظر / 28 بازدید
سارای قصه

................ می دونی...خیلی درست میگفته.....